דף הבית

לינקים: צימרים עם בריכה ,

ביטוח דירקטוריון

ביטוח דירקטוריון נועד לתת הגנה לנושאי משרה רמה אשר משמשים כמנהלים של תאגידים גדולים בעת תפקידם כמנהלים של חברה. תפקידו של הביטוח הוא לתת מענה למנהל הדירקטוריון של התאגיד על כול מקרה אשר יכול להיווצר בעת מילויו של המנהל בתאגיד.
על כול נזק אשר נגרם על ידי צד שלישי או לתאגיד ,מתפקידו העיקרי של הביטוח הוא לתת פיצוי הולם לבעל הביטוח.לעיתים רבות יכול להיווצר מצב בו יכול להיגרם נזק לצד שלישי או לתאגיד עצמו על ידי עובדים או נושאי משרה .
הביטוח עצמו לעיתים רבות הוא חלק מחובתו של הדירקטוריון הממלא את תפקידו. כאשר ישנה התרשלות בעת מילוי תפקיד או הזנחה קיימת מתוך ההסכם של הביטוח הסכמה על סכום אשר ישולם למנהל על כול מקרה אשר יכול להיווצר בתוך התאגיד.
ביטוח הדירקטוריון נחתם על ידי מנהל החברה אשר ממלא את פקידו כאחראי ראשי.
רבים הם האנשים החושבים כי הביטוח נועד אך ורק לתאגידים גדולים של בנקים,מפעלים או חברות גדולות,אך כיום יותר ויותר חברות קטנות מבינות כי הביטוח הוא מאוד חשוב על מנת והעסק שלהם יהיה תחת שמירה של חברת הביטוח המגנה עליהם ממקרים רבים העשויים להיווצר.
לכן יש את הצורך החשוב להבין ולהשכיל כי ביטוח לדירקטוריון הוא ביטוח חובה המחייב כול עסק העובד בצורה או תאגיד רציני וגדול.הביטוח עצמו הוא חשוב מאוד לכול חברה כי הוא מבטיח לכול נושא משרה הגנה על כול מיני נזקים שונים פיננסיים.
כאשר יש מצב בו יהיה נזק פיננסי לתאגיד מה שיקרה הוא כי התאגיד יזכה לתמיכה מחברת הביטוח.
מנהל התאגיד הוא מועסק והמעסיקים אותו רוצים כי הוא יהיה תחת הגנה של חברת הביטוח ועל התאגיד הגדול על כול מיני נזקים פיננסיים היכולים להיווצר בתאגיד.מנהל החברה הוא נקרא דירקטוריון והוא זה שדואג לכול העובדים,למפעל או העסק ולראות כי הכול יעבוד בצורה סדירה ומושלמת.
גם לאותו המנהל יש מנהל מעליו כמו בחברות הגדולות שלכול מנהל חייב להיות משהו מעליו.
במקרים בהם יש זליגה של כסף החוצה או בגלל פעילויות לא נכונות של תאגיד מתפקידו של הביטוח הוא לתת גיבוי למנהל.המטרה העיקרית של הביטוח הוא לתת את המענה הכי נכון בכול מקרה בו קורה מקרה לתאגיד או למנהל הדירקטוריון ללא כוונה תחילה.
המקרים השונים בהם קורים אירועים שונים ללא כוונה גורמים כי במקרה שאין למנהל ביטוח הוא יוכל להיכנס לנזקים כספיים עצומים ארש הוא לא יוכל לכסות אותם בעצמו ,זוהי הסיבה שכיום אין חברה גדולה המכבדת את עצמה שלא לוקחת על עצמה ביטוח דירקטורים.
הביטוח נותן מענה לכול נושאי המשרה הרמים הרוצים להיות מתביעות שונות בתוך העסק היכולות לקום עליהם מצידם של ארגונים שונים או אפילו מצד המפעל עצמו ועובדיו.
כאשר הביטוח קיים ומופיע אצל נושאי המשרה הרמים והם מוגנים בצורה המקיפה והרחבה הם יכולים למלאות את תפקידם החשוב בצורה יותר מקצועית וראויה. כמו כן היום החוק במדינת קובע כי מנהלי איגודים פתוחים לתביעות רבות היכולות לקום עליהם מצידם של איגודים שונים ולכן לעיתים יכול להיווצר מצב כי מנהל התאגיד פועל בתום לב וקמים עליו יריבים מהצד הפוליטי הרוצים להפילו ולפעול נגדו.נושא המשרה הרם של העסק או המפעל הוא מנהל הדירקטוריון וגם עליו יש מנהל שהוא בדרך כלל המנכ”ל.
קיימות תביעות שונות מסוגים שונים ומשונים היכולות להיווצר ולפעול על מנהל הדירקטוריון עקב כך שהוא נושא במשרה רמה.התביעות השונות היכולות ליפול על הדירקטוריון הם באות מצידם של גורמים שונים כמו בעלי מניות,ספקים,עובדים בתוך העסק,עורכי דין,מנהלים של חברות גדולות אחרות,נושים וכדומה.
כמו כן כיום בתי המשפט הם אלו אשר בעצמם נותנים גיבוי מלא והם רואים את החשיבות של ביטוח דירקטורים לנושאי המשרה.
עקב כך יותר ויותר תביעות בעת האחרונה פוגעות במנהלים החשופים לתביעות השונות וקשה להם מאוד לצאת מכך מכיוון שאין להם את הביטוח דירקטוריון המגן עליהם בתשלומים שונים של שכירת עורכי דין וכדומה. התביעות הרבות במקום לפעול על התאגיד הרחב מגיעות אל מנהל הדירקטוריון.המנהלים רוצים להיות בראש שקט ולכן הם מכסים את הביטוח שלהם כנושאי משרה בחברה.
הכיסוי הכללי של הביטוח מגן על הדירקטוריון בגין כול סוג של תביעה אשר קרתה בעקבות מקרים שונים,ניירות ערך אשר הונפקו מצדו של התאגיד. הביטוח של הדירקטוריון מגן עליו מתביעות שונות מצידם של עובדים הרוצים להפיל את מנהל הדירקטוריון ולהחליפו.
עקב מעמדו הרם של הדירקטוריון הוא יותר חשוף לתביעות השונות ויש לו הרבה גורמים המאיימים עליו מהצדדים. מטרתו של הביטוח הוא לתת מענה אישי על כול תביעה והיא מביאה את מנהל הדירקטוריון להיות בראש שקט ולדעת כי קיימים יתרונות רבים לביטוח.
את הביטוח אפשר לערוך בצורות שונות ובשפה של הלקוח.
ישנה אפשרות לערוך את הביטוח באנגלית הכול על פי רצונו של הלקוח.חברות ביטוח רכב השונות מנסות לעשות כול שביכולתם על מנת ולהגיע אל התאגידים השונים ולשכנעם כי ביטוח דירקטורים הוא ביטוח חשוב אשר ייתן להם מענה בעיתות של מצוקה בהם יופנו תביעות שונות אל מנהל דירקטוריון שמוביל אותנו ל- ביטוח עסק.